Kích Thước: 530 x410x740 mm

Chất liệu: HDPE

Màu Sắc: Xanh , Cam , Vàng