Kích Thước: 580 x 440 x 780mm

Chất liệu: HDPE +UV

Màu Săc: Vàng