Kích Thước: 240 lít

– Mặt đáy: 43,5×42 cm
– Mặt trên: 73 x 57cm
– Cao 106 cm

Chất liệu: HDPE

Màu Sắc: Xanh , Cam ,Vàng