Kích Thước: 38x27x45 mm

Chất liệu: HDPE

Màu Sắc: Đen , Xanh , Vàng , Trắng