Kích Thước: 28x25x38 mm

Chất liệu: HDPE

Màu sắc: Đen, Trắng, Vàng