Kích Thước: 120l
– Mặt đáy: 38x34 cm
– Mặt trên: 58x45cm
– Cao 104 cm

 

Chất liệu: HDPE

Màu Sắc: Xanh, Cam , Vàng