Dung tích: 3L
 Kích thước :10x15x30 cm


Dung tích: 5L:
Kích thước: 15x25x30 cm

Chất liệu: Carton tráng bóng kính 2 mặt